PESW 2022
PESW 2022
The 10th Prague Embedded Systems Workshop
June 30 - July 2, 2022
Horoměřice, Czech Republic
PESW 2022
The 10th Prague Embedded Systems Workshop
June 30 - July 2, 2022
Horoměřice, Czech Republic


Workshop SecTools 2022

Horoměřice, Modrá Stodola, 01.07.2022
Pořadatel: ČVUT v Praze, FIT

Anotace

První workshop k projektu VJ02010010 „Nástroje pro verifikaci bezpečnosti kryptografických zařízení s využitím AI“, který byl podpořen MVČR ve veřejné soutěži 2.VS IMPAKT 1 (2022-2025).
Během workshopu vystoupily všechny klíčové osoby, které představily konkrétní dosažené výsledky. V rámci workshopu byly také zástupcům aplikačního garanta demonstrovány možnosti nástrojů pro analýzu SW i HW kryptografických implementací a možné požadavky na jejich funkcionalitu. K jednotlivým prezentacím proběhla diskuse.

Účastníci

NÚKIB:Veronika Bartová, Ivana Trummová, Miloš Dvořák, Tomáš Rabas
MUNI:Petr Švenda, Adam Janovský, Antonín Dufka, Vojtěch Suchánek
VUT:Jan Hajný, Lukáš Malina, Petr Jedlička, Tomáš Gerlich
ČVUT:Martin Novotný, Petr Socha, Vojtěch Miškovský, David Pokorný

Program

10:00-10:05Slavnostní zahájení, představení účastníků
10:05-10:45ČVUT: Shrnutí aktivit ČVUT, na které projekt AI-SecTools navazuje. Představení use cases. (Martin Novotný)
10:45-11:00Přestávka na kávu
11:00-12:00VUT: Postup a výzkum týmu VUT v 2022: Analýza kryptografických primitiv na FPGA, bezpečnost, návrh testbedu. (Jan Hajný, Lukáš Malina, Petr Jedlička, Tomáš Gerlich)
12:00-13:15Oběd
13:15-13:50MUNI: Průběžná prezentace výsledků pro NÚKIB. (Petr Švenda, Adam Janovský)
13:50-14:20ČVUT: Projekt TraceXpert (Petr Socha)
14:20-14:30Slavnostní zakončení
15:00-16:00Přestávka na kávu


Workshop SecTools 2022

Horoměřice, Modrá Stodola, 01.07.2022
Pořadatel: ČVUT v Praze, FIT

Anotace

První workshop k projektu VJ02010010 „Nástroje pro verifikaci bezpečnosti kryptografických zařízení s využitím AI“, který byl podpořen MVČR ve veřejné soutěži 2.VS IMPAKT 1 (2022-2025).
Během workshopu vystoupily všechny klíčové osoby, které představily konkrétní dosažené výsledky. V rámci workshopu byly také zástupcům aplikačního garanta demonstrovány možnosti nástrojů pro analýzu SW i HW kryptografických implementací a možné požadavky na jejich funkcionalitu. K jednotlivým prezentacím proběhla diskuse.

Účastníci

NÚKIB:Veronika Bartová, Ivana Trummová, Miloš Dvořák, Tomáš Rabas
MUNI:Petr Švenda, Adam Janovský, Antonín Dufka, Vojtěch Suchánek
VUT:Jan Hajný, Lukáš Malina, Petr Jedlička, Tomáš Gerlich
ČVUT:Martin Novotný, Petr Socha, Vojtěch Miškovský, David Pokorný

Program

10:00-10:05Slavnostní zahájení, představení účastníků
10:05-10:45ČVUT: Shrnutí aktivit ČVUT, na které projekt AI-SecTools navazuje. Představení use cases. (Martin Novotný)
10:45-11:00Přestávka na kávu
11:00-12:00VUT: Postup a výzkum týmu VUT v 2022: Analýza kryptografických primitiv na FPGA, bezpečnost, návrh testbedu. (Jan Hajný, Lukáš Malina, Petr Jedlička, Tomáš Gerlich)
12:00-13:15Oběd
13:15-13:50MUNI: Průběžná prezentace výsledků pro NÚKIB. (Petr Švenda, Adam Janovský)
13:50-14:20ČVUT: Projekt TraceXpert (Petr Socha)
14:20-14:30Slavnostní zakončení
15:00-16:00Přestávka na kávu